Texty piesní

1. Za hranice

Ty si bojovník, zničil si hriech
S tebou slobodný som, slobodný som
Vlajka víťazov už patrí nám a veje nám nad hlavou

Ty si bojovník, zničil si smrť
S tebou nebojím sa, nebojím sa
Vlajka víťazov už patrí nám a veje nám nad hlavou

Bojujem, no nie som sám
Víťaziť, to je môj plán

Bežím, bežím k cieľu za víťazstvom, ktoré vydobyl si mi
Všetko,čo je predo mnou pripravil si ty
Bežím, bežím k cieľu, za víťazstvom, ktoré vydobyl si mi
Všetko, čo je predo mnou pripravil si ty, ty, ty

Za hranice mojich možností vykročím


2.Putá si mi rozviazal

Putá si mi rozviazal, objal si ma svojou láskou
Víťazstvo si mi už dal, Ježiš, si mojou spásou

Tebe spievam, Teba chválim, v Tebe som slobodný
Tebe hrám a tancujem Ti, Tebou som spasený

Si moja sila a moja nádej 
Si moje svetlo, keď nevidím
Môj verný priateľ, si stále blízko
Si moje všetko, Tebe patrím


3. Volám ťa

Volám ťa, Duchu Svätý, nech tvoj pokoj naplní toto miesto
Tvoja blízkosť zaplaví moje srdce a prežiari všetko

Príď, tak príď, Duchu Svätý

Meníš príbeh môj, keď ti šancu dám
Tíšiš každý žiaľ, s tebou život lepší mám
Chcem konať s tebou len, z tvojej cesty nezídem
Si dôvod radosti, pre ktorý tancujem

Volám ťa, Duch Svätý, svetlom tvojím prežiar túto chvíľu
Nech môžem vidieť do diaľky, tak zažijem tvojej lásky silu

Ty ma prijímaš, stále vnímaš, z prachu dvihaš, Duchu Svätý


4. Tebe patrí chvála

Tebe patrí chvála, ó, Ježiš
Tebe patrí chvála naveky

Tebe chceme spievať, tebe chválu vzdávať
Ty si naša sila, radosť, sloboda

Chvála znie z našich úst, s radosťou, tebe Kráľ
Chvála znie z našich úst, naše srdce spieva

Spievaj aleluja, spievaj aleluja
Spievaj aleluja, aleluja


5. Úžasný

Úžasný, nádherný Boh, ktorý vládne, mi vládne
Radostný, víťazný Boh, ktorý vládne, mi vládne

Chváliť tvoje meno chcem, meno Ježiš
Oslavovať teba len, teba Ježiš
To, čo chcem si iba ty, ja ti patrím naveky
Ježiš vo mne prítomný


6. Z temnoty mojej

Z temnoty mojej vyviedol si ma do svojej slávy
Cez údolie strachu previedol si ma, navždy ti patrím

Voláš ma novým menom
S chválou na perách ťa vyvýšim
Srdce mi napĺňaš spevom
Iba s tebou, Ježiš, zvíťazím

Moje srdce horí len pre teba
Život nový v tebe mám
Nech ti naveky znie moja chvála
Novú radosť dáš mi ty sám


7. Ty si môj Boh

Ty si môj Boh, Ty si môj Kráľ
Vždy pri mne stoj
Ty si môj štít, môj pevný hrad
Chcem byť len tvoj

Nech tvoja sláva navždy zostáva
Uprostred nás
Nech tvoja láska svetlo prináša
Tam, kde je tma

8. Voláš ma kráčať po vodách

Voláš ma kráčať po vodách
Hľadieť na tvoju tvár
Tvoj hlas v srdci mať
Plne ti dôverovať

Si verný Boh, nezanecháš, neopustíš
Si verný Boh, svoje meno osláviš
Si verný Boh, nezanecháš, neopustíš
Si verný Boh, v skúške ma podržíš

A keď súženie na mňa dolieha
Tvoja milosť na mňa sa vylieva


9. Keď som slabý

Keď som slabý, ty ma dvíhaš, svoju milosť mi dávaš
So všetkým, čo mám a všetko čím som, ty ma prijímaš

Ježiš, Ježiš, si nádejou a spásou
Ježiš, Ježiš, moje srdce premieňaš láskou

Hľadám tvoju tvár, pred tebou chcem stáť
Si milostivý Pán, svoj život ti túžim dať


10. Svoju radosť mi daj

Obmývaj ma ako rieka 
Srdce premieňaj
Uzdrav ma, po tebe túžim 
Láskou napľňaj

Svoju radosť mi daj 
Po správnej ceste veď ma
Nový život mi daj 
Premieňaj ma


11. Moje ústa spievajú

Moje ústa spievajú, môj jazyk Ťa velebí
Chválim Teba, Ježiš, každý deň, Ty si Boh zázračný

Jasám mocne nad všetkým, čo si vo mne urobil
Vďaka Tebe život nový mám, Ty si ma zachránil

Chcem Ťa vyvýšiť, chcem Ťa osláviť
Chcem Ti chválu vzdať, len Tebe Ježiš
Naveky spievať, že si zvíťazil
V Tebe život mám, len v Tebe Ježiš

Oslavujem Ťa, oslavujem Ťa
Naveky spievam, že si zvíťazil


12. Sme slobodní

Teba môžeme chváliť slobodní
Patríme Tebe,Patríme Tebe

Slobodu máme v tvojej láske
Slobodu máme v tvojej sláve
Tancovať v príomnosti Kráľa túžime

Sme slobodní, keď ťa môžeme chváliť
Slobodní, keď ťa môžeme sláviť
Slobodní, sme slobodní

Sme slobodní v tvojej láske
Sme slobodní v tebe Kráľ


13. Moja sila a chvála

Otvor mi oči, očisti srdce
Nenechaj ma v temnotách
Túžim byť čistý, pred tvojou tvárou
Nechcem ísť po zlých cestách

Moja sila a chvála
Spasiteľ môj, ty prúdy života máš
Moja radosť a spása
Záchranca môj, živú vodu mi dáš

Oživ ma Pane, obráť sa ku mne
Prinášam obetu chvál
Volám o pomoc, chráň ma pred pádom
Ty si môj jediný Kráľ

© 2020 Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!